MAROCKÝ ŠTUK APLIKACE

Existují různé modifikace postupů aplikace marockého štuku TADELAKT. Níže Vám pro představu popíšeme postup, který zhruba využíváme při aplikaci marockého štuku my a který nám byl doporučen od výrobce tadelakt směsi, přírodních pigmentů a olivového mýdla. Postup je rozdělen do základních 8 kroků. Při aplikace tadelaktu dodržujte sousledně jednotlivé kroky, které rovněž správně načasujte.

1. PŘIDÁNÍ VODY

NEJDŘÍVE PŘIDEJTE VODU DO SMĚSI TADELAKT

Tadelakt dodáváme buďto v pytlích nebo umělohmotných kýblých po 25kg. Tadelakt je prášková suchá směs, která se musí na úplném začátku před aplikací zalít vodou. Pokud zakoupíte směs tadelaktu v pytli, připravte si umělohmotnou uzavíratelnou nádobu. Pokud máte směs tadelaktu v kýbly, můžete rovnou zalít vodou. Držte se měřítka, že přidáte 10 l vody na 20 kg směsi tadelakt (pro 2kg tadelaktu cca 1litr vody). Kýbl následně znovu uzavřete. Ujistěte se, že se voda dostane na dno kbelíku. Pak se nechá směs tadelaktu odpočívat 24 až 72 hodin. Při znovuotevření by měla být viditelná zdánlivě suchá směs. Při znovuotevření přidejte opět trochu vody a velmi dobře promíchejte, aby se docílilo hladké pasty. V této fázi přidáváme požadovaný a přesně navážený přírodní pigment, který bude definovat finální odstín tadelaktu. Po přibližně 1 týdnu bude vidět finální barva. Vždy doporučujeme barevnost vyzkoušet před samotnou aplikací na vzorcích.

2. NAMÁČENÍ PODKLADU

PODKLAD MUSÍ BÝT PŘED APLIKACÍ NAVLHČEN

Všechny podklady, savé nebo ne, by měly být před aplikací Tadelaktu vždy navlhčené. Je to základ pro vytvoření dobrého kontaktu mezi povrchem a Tadelaktem. Čím sušší podklad, tím více by měl být navlhčen. Čerstvě aplikované podklady ještě obsahují dostatečné množství vody, tudíž je dostatek času k dosažení dobrého povrchu.

3. APLIKACE TADELAKTU

NANESTE ROVNOMĚRNĚ TADELAKT NA PLOCHU

Naneste rovnoměrně Tadelakt na povrch v tloušťce 3-4 milimetry. Pak nechte omítku vyschnout a ztuhnout. Musí se docílit efektu, že bude u omítky pouze horní část 1-2 mm stále funkční a spodní část bude vyschlá a ztuhnutá.

4. HLAZENÍ POVRCHU

VYROVNEJTE POVRCH KROUŽIVÝMI POHYBY

Vyrovnejte povrch pevnými pohyby s mokrým dřevěným hladítkem. Při vyhlazování se začne objevovat vápenné mléko na povrchu.

5. UZAVŘENÍ POVRCHU

VĚTŠÍ ČÁSTICE ZATLAČTE DO POVRCHU

Pravidelnými pohyby plastovou stěrkou zatlačujte jemné vápenné částice do povrchu. Tím povrch uzavřete.

6. LEŠTĚNÍ KAMENEM

VE SPRÁVNÉ FÁZI POVRCH VYLEŠTĚTE KAMENEM

Hotový Tadelakt musí být odpočinutý, aby byl dostatečně suchý pro leštění kamenem. Závisí na rychlosti sušení. Vápno by se nemělo lepit na kámen. Pokud ano, vápno se musí nechat více proschnout. S kamenem pro leštění dělejte malé pohyby. Ujistěte se, že na povrchu je dostatek vápenného mléka pro kámen, aby mohl klouzat napříč. Pokračujte v leštění, dokud povrch není zcela uzavřený, rovinný a hladký. Jemný lesk bude vidět, pokud jste prováděli leštění dobře. Přestaňte leštit, pokud se začne ozývat typický zvuk “škrábání” kamene na povrchu. Na povrchu již není vápenné mléko.

7. DOHLAZENÍ

POVRCH DOHLAĎTE PLASTOVÝM HLADÍTKEM

Použijte flexibilní plastové hladítko k dohlazení povrchu. Ujistěte se, že žádné větší škrábance způsobené kamenem nezůstali na povrchu.

8. LEŠTĚNÍ MÝDLOVOU VODOU A KAMENEM

VHODNĚ PŘIPRAVENÝ POVRCH LEŠTĚTE MÝDLOVOU VODOU

Povrch se následně finalizuje (leští) znovu a to mýdlovou vodou. Namíchejte směs mýdla z olivového oleje a teplé vody v poměru 1:10. Naneste na stěnu štětcem popř. válečkem. Dejte velký pozor na to, aby štětec nepouštěl štětiny na povrch. Pokud se tak stane, okamžitě setřete měkkým suchým hadříkem. Poté nechte mýdlovou vodu vsáknout, zbylou mýdlovou vodu setřete houbou nebo měkkým hadříkem. Na povrchu nesmí mýdlová voda zaschnout, může to zanechat bílé stopy. Také dejte pozor na to, aby mýdlová voda neztékala z prostoru nátěru dolů. Pokud ano, opět utřete měkkým suchým hadříkem.
Poté vezměte lešticí kámen a malými kruhovými pohyby leštěte povrch. Ujistěte se, že je na povrchu dostatek mýdlové vody, aby kámen dobře klouzal napříč.
Po vyleštění kamenem vezměte ponožku a vložte ji do tenkého plastového sáčku a krouživými pohyby doleštěte povrch.
Obsah vápna v tadelaktu reaguje s mýdlovou vodou a činí tak povrch odolný proti vodě. Spotřeba olivového mýdla: 1 kg olivového mýdla Vám vystačí přibližně na 20-25 m2.

Po cca 4-6 týdnech opět naneste měkkým hadříkem mýdlovou vodu na stěny a důkladně rozetřete, dokud nebudou stěny suché.

DOBA SCHNUTÍ

Tento faktor je závislý na teplotě vzduchu, vlhkosti a absorpci podkladu. Hotový Tadelakt bude dostatečně suchý a připraven pro leštění po cca 2-24 hodinách.
Po přibližně 1 týdnu bude vidět finální barva.
Po přibližně 6 měsících bude povrch plně ztužený.
Stěny sprchy se mohou začít používat po 1 týdnu.
Podlahy sprchy se můžou začít používat po 4 týdnech.

APLIKACE

Pracovní teplota při aplikaci nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 30°C. Plochy nevystavujte přímému slunečnímu svitu a příliš větrnému prostředí, aby se zabránilo rychlému vysychání. Při aplikaci i po aplikaci nechte zavřená okna a dveře a nepoužívejte žádné zdroje tepla jako přímotopy, horkovzdušné ventilátory apod.

PODKLAD

Podklad pro tadelakt musí být drsný (přibližně 1-4 mm). Nesmí příliš rychle absorbovat vodu, silně savé povrchy musí být před aplikací důkladně navlhčeny. Nesmí být kontinuálně mokrý. Nesmí umožnit, aby tadelakt vysychal příliš rychle. Musí být stabilní. Všechna smrštění nebo roztažení pozadí můžou způsobit trhliny v povrchu. Všechny podklady musí být čisté, bez prachu a mastnoty.

SKLADOVÁNÍ

Tadelakt skladujte v originálním balení na suchém místě po dobu nejdéle 2 let. Skladujte při teplotě vyšší než 5°C. V případě, že jste již do tadelaktu přidali vodu, musí být směs tadelaktu spotřebována nejdéle do 2 měsíců. Voda ve směsi vyvolá reakci a směs podléhá zkáze. Před aplikací směs opět promíchejte do podoby pasty za pomoci přidání trochy vody.

ÚDRŽBA

Povrch nemyjte agresivními čisticími prostředky. Namísto nich použijte mýdlovou vodu z olivového oleje (poměr 1:10 – olivové mýdlo:voda) tím udržíte povrch čistý a voděodolný.

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Tadelakt: na plochu 1m2 potřebujete přibližně 5kg tadelaktu při tloušťce nánosu 3-4 mm.
Olivové mýdlo: 1 kg olivového mýdla Vám vystačí přibližně na 20-25 m2.

UPOZORNĚNÍ

Aplikace tadelaktu vyžaduje specifické techniky a je také velmi důležité načasování jednotlivých kroků. Před samotnou aplikací si vyzkoušejte postup na určitý zkušební povrch, následně přistupte k samotné realizaci.

OPRAVY

Místo určené k opravě by nejdříve mělo být pečlivě očištěné. Tadelakt pak může být znovu nanesen a leštěn jako v návodu. Malé známky po opravě mohou být viditelné, což dodává povrchu větší rustikální kouzlo.

ZBYTKY

Po přidání vody tadelakt podléhá zkáze a musí být spotřebován maximálně do 2 měsíců. Tadelakt však musí být udržován v dobře uzavřené nádobě. Směs se musí před aplikací důkladně promíchat opět do pasty s pomocí přidání trochy vody.
Nevhazujte žádný odpad do kanalizace, ale vždy se snažte odpad zlikvidovat na registrovaných uložištích.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tadelakt dráždí oči a kůži. V žádném případě nepoužívejte vnitřně! Při kontaktu používejte vhodné ochranné pomůcky jako jsou rukavice a ochranné brýle. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte vodou a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí!

E-SHOP    „NAKUPUJTE POHODLNĚ“

E-SHOP

POPIS    „VÝHODY TADELAKTU“

POPIS TADELAKTU

REALIZACE    „KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTY

Marocky stuk logo 200_66

NAPIŠTE NÁM NA EMAIL

info@tadelakt-marocky-stuk.eu

ZAVOLEJTE - OBCHOD, KALKULACE

+420 603 716 763

ZAVOLEJTE - TECHNICKÉ DOTAZY

+420 727 884 403